Izobraževanja iz varstva pred požarom

V Centru tehnične varnosti PRAHToni izvajamo usposabljanja delavcev za varstvo pred požarom.

Glede na 20.člen Zakona o varstvu pred požarom in 4 člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom mora delodajalec poskrbeti za:

 • usposobljenost vseh zaposlenih za varstvo pred požarom,
 • pogojih na delovnem mestu v posameznem poslovnem ali industrijskem objektu (delovnih razmerah),
 • nevarnostih za nastanek požara ali eksplozije,
 • preventivnih ukrepih,
 • normativih,standardih in o tehničnih predpisih za varstvo pred požarom,
 • opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom,
 • uporabi sredstev za gašenje začetnih požarov.

Izobraževanje zajema sledeče vsebine:

 • izdelavo programa usposabljanja,
 • usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom,
 • izvajanje preizkusov teoretične in praktične usposobljenosti delavcev,
 • izdelavo zapisnika usposabljanja.

Usposabljanje je po zakonu predpisano ob:

 • nastopu delovnega razmerja
 • premestitvi na drugo delovno mesto
 • spremembi ali uvajanju nove delovne opreme,
 • spremembi in uvajanju nove tehnologije.

V primeru da je stopnja požarne ogroženosti majhna ali zelo majhna, je obvezno usposabljanje le enkrat, ob nastopu dela. V primeru da je srednja ali srednje povečana, se izvaja izobraževanje na 3 leta, če pa je požarna ogroženost velika ali zelo velika, se izobraževanje izvaja na 2 leti.

Vsak udeleženec po uspešno zaključenem izobraževanju prejme potrdilo o usposobljenosti iz požarne varnosti.