Izobraževanja iz varstva pri delu

Namen izobraževanja iz varstva pri delu je pridobivanje znanj, spretnosti in navad ter seznanjanje z nevarnostmi in škodljivostmi na delovnem mestu ter ukrepi za odpravo le-teh. Z izvajanjem teh ukrepov se delavci varujejo pred poškodbami pri delu in pred poklicnimi boleznimi. Namen je, da delavci opravljajo svoje delo brez škodljivih posledic za zadravje.

Izobraževanje je obvezno v sledečih primerih:

  • ob sklenitvi delovnega razmerja
  • prerazporeditvi na drugo delovno mesto
  • pri uvajanju novih tehnologij,
  • pri uvajanju novih delovnih sredstev
  • spremembah delovnega procesa (če so spremenjeni pogoji varnosti pri delu)

Izobraževanja se odvijajo v prostorih vašega podjetja.