Izobraževanje za varno delo z motorno žago

Izobraževanje za varno delo z motorno žago je namenjeno lastnikom gozdov, ki občasno rokujejo z motorno žago in jo želijo pravilno vzdrževati in uporabljati ter izvesti pravilno in varno podiranje drevesa.

Pogoji za udeležbo:

  • starost 18 let
  • zdravstvena sposobnost

Udeleženci se spoznajo z:

  • motorno žago, njenim delovanjem in vzdrževanjem
  • teorijo varne sečnje dreves
  • pravila dela z motorno žago
  • osebno varovalno opremo
  • tehnike podiranja,
  • tehnike kleščenja,
  • osnovami gozdnega reda in varnosti pri delu s praktičnim prikazom

Usposabljanje traja 10 pedagoških ur.

Po uspešno zaključenem izobraževanju prejmejo udeleženci potrdilo o usposobljenosti za varno delo z motorno žago.