Izobraževanje za upravljanje težke gradbene mehanizacije

Pod stroje težke gradbene mehanizacije spadajo: bager, greder, nakladalec, rovokopač, dozer in buldožer. Izobraževanje za upravljalca težke gradbene mehanizacije vsebuje teoretični in praktični del.

Teoretični del

Teoretični del, se opravlja v Centru tehnične varnosti PrahToni in zajema sledeče vsebine:

  • motoroznanstvo,
  • varnost in zdravje pri delu,
  • varno delo z gradbenimi stroji,
  • vzdrževanje in tehnologija,
  • opis in delovanje gradbenih strojev

Praktični del

Praktični del se izvaja v sklopu podjetja kandidata in zajema vožnjo in upravljanje stroji težke gradbene mehanizacije pod nadzorom usposobljenega upravljalca TGM.

Po zaključku obeh delov tečaja sledi pisni preizkus znanja iz teoretičnih predmetov in praktičen preizkus znanja o upravljanju s stroji težke gradbene mehanizacije.

Tečaj obsega 15 ur predavanj (teoretični del) in 20 ur prakse v podjetju. Praktični del je lahko tudi krajši, glede na delovne izkušnje kandidata.

Pogoji za prijavo:

  • starost 18 let
  • vozniški izpit B kategorije
  • zdravniško potrdilo, s katerim se izkazuje sposobnost za delo s stroji težke gradbene mehanizacije

Po uspešno zaključenem izobraževanju prejmejo udeleženci potrdilo  o strokovni usposobljenosti za upravljavca strojev gradbene mehanizacije.