Izobraževanje za upravljalca viličarja

Vsak udeleženec izobraževanja za upravljalca viličarja prejme vso potrebno literaturo za varno ravnanje z viličarjem.
Usposabljanje zajema teoretični in praktični del.

Teoretični del:

  • osnove varnosti in zdravja pri delu in varnostna določila
  • sestava in delovanje viličarja
  • vzdrževanje viličarja
  • tehnični postopki dviganja bremen z viličarjem

Praktični del:

  • praktična uporaba viličarja (vožnja in dviganje bremen)
  • Izobraževanj sledi pisni izpit iz teoretičnega dela in praktični preizkus upravljanja viličarja.

Pogoji za prijavo na izobraževanje:

  • starost 18 let
  • zdravstvena sposobnost za delo z viličarjem

Po uspešno zaključenem izobraževanju prejmejo udeleženci potrdilo o usposobljenosti za varno delo za upravljalca viličarja.