Izobraževanje za upravljalca dvigal (avto, talni, žerjav)

Izobraževanje za upravljalca dvigal obsega teoretični in praktični del. V centru tehnične varnosti PrahToni izvajamo teoretični del tečaja, prakso pa opravljate pri delodajalcu.

Vsebina teoretičnega dela:

TEČAJ UPRAVLJALEC STOLPNEGA ŽERJAVA

 • Varstvo pri delu
 • Motoroznanstvo, goriva in maziva in vzdrževanje dvigal
 • splošno o žerjavih
 • Varnostni ukrepi pri delu s stolpnim žerjavom
 • Prenašanje bremen in signalizacija

TEČAJ ZA UPRAVLJALCA AVTODVIGALA

 • Varstvo pri delu
 • Motoroznanstvo, goriva in maziva in vzdrževanje dvigal
 • Avtomobilska dvigala
 • Varnostni ukrepi pri delu z avtodvigalom
 • Prenašanje bremen

TEČAJ ZA UPRAVLJALCA KAMIONSKEGA DVIGALA

 • Varstvo pri delu
 • Motoroznanstvo, goriva in maziva in vzdrževanje dvigal
 • Splošno o dvigalih
 • Varnostni ukrepi pri delu s kamionskim dvigalom
 • Prenašanje bremen

Praktični del tečaja se pri vseh izobraževanjih opravlja v podjetju kandidata na njihovem dvigalu, pod nadzorom usposobljenega upravljalca dvigala (enake vrste dvigala, za katerega se kandidat izobražuje). Praktični del se opravlja po zaključku teoretičnega dela izobraževanja in mora trajati najmanj 15 ur.

Ko kandidat opravi oba dela tečaja, sledi izpit pred izpitno komisijo.

Pogoji za udeležbo na tečaju:

 • starost 18 let
 • zdravniško spričevalo, ki potrjuje zdravstveno sposobnost za upravljanje dviga
 • v primeru upravljanja dvigala na vozilih je potreben vozniški izpit ustrezne kategorije

Vsak udeleženec tečaja prejme vso potrebno literaturo. Preverjanje teoretičnega dela se opravlja pisno, po praktičnem delu tečaja pa sledi še praktični prikaz znanja pred komisijo.

Po uspešno opravljenem tečaju prejmejo kandidati POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJAVCA DVIGAL.