Šola vožnje Prah Toni Sevnica

V šoli vožnje Prah Toni Sevnica smo začeli prve kandidate vpisovati v mesecu juniju leta 1992. Do sedaj sta se zakon in pravilnik o avtošolah kar nekajkrat spremenila. Nismo več inštruktorji in avtošole, ampak učitelji vožnje in šole vožnje, vendar pa se s temi stvarmi ne obremenjujemo preveč. Naš edini cilj od vsega začetka je, da z našo dolgoletno prakso in znanjem pomagamo bodočim udeležencem v prometu, da bi bila njihova pot do vozniškega izpita čim krajša, njihovo znanje res dobro in vključitev v promet varna. Večina kandidatov se v našo šolo vožnje vpiše na priporočilo kandidatov, ki so pri nas že opravili vozniški izpit. Naši dobri in resni učitelji vožnje se bodo vedno potrudili prilagoditi in pomagati vsakemu kandidatu posebej. Nismo največji, nismo najcenejši, vendar pa vam zagotavljamo, da bo učenje vožnje prijetno in da se boste po opravljenem vozniškem izpitu varno vključili v promet.

Aktualna izobraževanja Šole vožnje

no event

Opis kategorij in pogoji za pridobitev.

Vozila kategorije AM – kolesa z motorjem (motorna vozil z dvema ali tremi kolesi, katerih delovna prostornina motorja z notranjim izgorevanjem ne presega 50 ccm in katerega hitrost na ravni cesti je konstrukcijsko omejena na največ 45 km/h) in lahka štirikolesa.


Osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja AM kategorije:

1. dopolnjena starost 15 let (z usposabljanjem lahko kandidat prične 6 mesecev pred zahtevano
starostjo);

2. opravljen zdravniški pregled in pridobljeno zdravniško spričevalo (opravite ga lahko pri
zdravniku medicine dela; veljavnost 3 leta);

3. tečaj cestno prometnih predpisov (CPP);

4. preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) pred komisijo izpitnega centra
(veljavnost 3 leta);

5. praktično usposabljanje (vožnja);

6. izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.

Vozila kategorije A1 – spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje,
katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z
razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg ter trikolesa, katerih moč motorja
ne presega 15 Kw.


Osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja A1 kategorije:

1. dopolnjena starost 16 let (z usposabljanjem lahko kandidat prične 6 mesecev pred zahtevano
starostjo);

2. opravljen zdravniški pregled in pridobljeno zdravniško spričevalo (opravite ga lahko pri
zdravniku medicine dela; veljavnost 3 leta);

3. tečaj in opravljen preizkus znanja iz prve pomoči;

4. tečaj cestno prometnih predpisov (CPP);

5. preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) pred komisijo izpitnega centra
(veljavnost 3 leta);

6. praktično usposabljanje (vožnja);

7. izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.

Vozila kategorije A2 – motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih
razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z dvakrat
večjo močjo.


Osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja A2 kategorije:

1. dopolnjena starost 18 let (z usposabljanjem lahko kandidat prične 6 mesecev pred zahtevano
starostjo);

2. opravljen zdravniški pregled in pridobljeno zdravniško spričevalo (opravite ga lahko pri
zdravniku medicine dela; veljavnost 3 leta);

3. tečaj in opravljen preizkus znanja iz prve pomoči;

4. tečaj cestno prometnih predpisov (CPP);

5. preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) pred komisijo izpitnega centra
(veljavnost 3 leta);

6. praktično usposabljanje (vožnja);

7. izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.

Vozila kategorije A – motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in
trikolesa.


Osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja A kategorije:

1. dopolnjena starost 24 let oziroma 20 let, če ima kandidat dve leti vozniško dovoljenje A2
kategorije ter za motorna trikolesa z močjo motorja večjo od 15 kW 21 let (z usposabljanjem
lahko kandidat prične 6 mesecev pred zahtevano starostjo);

2. opravljen zdravniški pregled in pridobljeno zdravniško spričevalo (opravite ga lahko pri
zdravniku medicine dela; veljavnost 3 leta);

3. tečaj in opravljen preizkus znanja iz prve pomoči;

4. tečaj cestno prometnih predpisov (CPP);

5. preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) pred komisijo izpitnega centra
(veljavnost 3 leta);

6. praktično usposabljanje (vožnja);

7. izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.

Vozila kategorije B1 – štirikolesa. 

Osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja B1 kategorije:

 1. dopolnjena starost 16 let (z usposabljanjem lahko kandidat prične 6 mesecev pred zahtevano starostjo);

 1. opravljen zdravniški pregled in pridobljeno zdravniško spričevalo (opravite ga lahko pri zdravniku medicine dela; veljavnost 3 leta);

 1. tečaj in opravljen preizkus znanja iz prve pomoči;

 2. tečaj cestno prometnih predpisov (CPP);

 1. preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) pred komisijo izpitnega centra (veljavnost 3 leta);

 1. praktično usposabljanje (vožnja);

 1. izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.

Vozila kategorije B – motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev.

Osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja B kategorije:

 1. dopolnjena starost 18 let (z usposabljanjem lahko kandidat prične 6 mesecev pred zahtevano starostjo);

 1. opravljen zdravniški pregled in pridobljeno zdravniško spričevalo (opravite ga lahko pri zdravniku medicine dela; veljavnost 3 leta);

 1. tečaj in opravljen preizkus znanja iz prve pomoči;

 2. tečaj cestno prometnih predpisov (CPP);

 1. preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) pred komisijo izpitnega centra (veljavnost 3 leta);

 1. praktično usposabljanje (vožnja);

 1. izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.

Vožnja s spremljevalcem – osebni avtomobil sme voziti oseba starejša od 16 let, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od začetka usposabljanja in:

 • je v šoli vožnje opravila tečaj CPP za voznika motornih vozil kategorije B, je pred izpitno komisijo opravila preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) in v šoli vožnje končala praktični del usposabljanja (najmanj 20 učnih ur vožnje);

 • ji vozniško dovoljenje ni odvzeto oziroma se ji ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije oziroma se ji ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma ji ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in v evidenci nima nobene kazenske točke v cestnem prometu, če ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije;

 • če jo med vožnjo spremlja spremljevalec (lahko je eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk. Osebo, mlajšo od 18 let, lahko spremlja druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki, posvojitelji ali rejniki. Če je spremljevalec druga oseba, lahko v obdobju petih let usposablja največ dve osebi iz prejšnjega odstavka. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje. Vpis opravi izpitni center, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji. Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora izpitni center spremljevalcu posredovati ustrezna navodila;

 • če je vozilo označeno s predpisano “L” tablico.

Vozila kategorije C1 – motorna vozila, razen vozil kategorije D1, D ali F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 7.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev.

Vozila kategorije C – motorna vozila razen vozil kategorije D1, D in F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev.

 Osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja C kategorije:

 1. veljavno vozniško dovoljenje kategorije B;

 1. dopolnjena starost 21 let oziroma 18 let, če je kandidat v postopku pridobivanja temeljne poklicne kvalifikacije – voznik. (z usposabljanjem lahko kandidat prične 6 mesecev pred zahtevano starostjo);

 1. opravljen zdravniški pregled in pridobljeno zdravniško spričevalo (opravite ga lahko pri zdravniku medicine dela; veljavnost 3 leta);

 1. tečaj cestno prometnih predpisov (CPP);

 1. preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) pred komisijo izpitnega centra (veljavnost 3 leta);

 1. praktično usposabljanje (vožnja);

 2. izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.

Postopek za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije C z 18. leti:

 1. prijava v temeljne kvalifikacije za voznika (pridobljeno potrdilo o vpisu);

 1. opravljen zdravniški pregled in pridobljeno zdravniško spričevalo (opravite ga lahko pri zdravniku medicine dela; veljavnost 3 leta);

 1. tečaj cestno prometnih predpisov (CPP);

 1. preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) pred komisijo izpitnega centra (veljavnost 3 leta);

 1. praktično usposabljanje (vožnja);

 2. izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra;

 3. usposabljanje in izpit iz temeljne kvalifikacije za voznika;

 1. izdaja vozniškega dovoljenja in vpis kode 95 na Upravni enoti.

Vozila kategorije D – motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev.

Osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja D kategorije:

 1. veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri leta in imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije C ali podkategorije D1;

 1. opravljen zdravniški pregled in pridobljeno zdravniško spričevalo (opravite ga lahko pri zdravniku medicine dela; veljavnost 3 leta);

 1. tečaj cestno prometnih predpisov (CPP);

 1. preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) pred komisijo izpitnega centra (veljavnost 3 leta);

 1. praktično usposabljanje (vožnja);

 1. izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.

Po pridobitvi vozniškega izpita kategorije D, morajo vsi vozniki avtobusov javnih prevozov potnikov imeti opravljen izpit iz temeljne kvalifikacije za voznika.

Vozila kategorije D1 – motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika največ 16 sedežev ter katerih največja dolžina ne presega 8 metrov.

Osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja D1 kategorije:

 1. veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri leta in dopolnjena starost 21 let;

 1. opravljen zdravniški pregled in pridobljeno zdravniško spričevalo (opravite ga lahko pri zdravniku medicine dela; veljavnost 3 leta);

 1. tečaj cestno prometnih predpisov (CPP);

 1. preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) pred komisijo izpitnega centra (veljavnost 3 leta);

 1. praktično usposabljanje (vožnja);

 2. izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.

Po pridobitvi vozniškega izpita kategorije D1, morajo vsi vozniki avtobusov javnih prevozov potnikov imeti opravljen izpit iz temeljne kvalifikacije za voznika.

Vozila kategorije D+E – vozila, sestavljena iz vlečnega vozila kategorije D in priklopnega vozila, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg, in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja D+E kategorije:

 1. dopolnjena starost 24 let;

 2. opravljen zdravniški pregled in pridobljeno zdravniško spričevalo (opravite ga lahko pri zdravniku medicine dela; veljavnost 3 leta);

 3. tečaj cestno prometnih predpisov (CPP);

 4. preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) pred komisijo izpitnega centra (veljavnost 3 leta);

 5. praktično usposabljanje (vožnja);

 6. izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.

Vozila kategorije D1+E – vozila, sestavljena iz vlečnega vozila kategorije D1 in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja D1+E kategorije:

 1. dopolnjena starost 21 let;

 2. opravljen zdravniški pregled in pridobljeno zdravniško spričevalo (opravite ga lahko pri zdravniku medicine dela; veljavnost 3 leta);

 3. tečaj cestno prometnih predpisov (CPP);

 4. preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) pred komisijo izpitnega centra

 5. praktično usposabljanje (vožnja);

 6. izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.

Osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja E kategorije:

 1. veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo B oziroma kategorijo C oziroma kategorijo D;

 1. opravljen zdravniški pregled in pridobljeno zdravniško spričevalo (opravite ga lahko pri zdravniku medicine dela), če je od preteklega pregleda za pridobitev vozniškega dovoljenja preteklo več kot 3 leta;

 1. tečaj cestno prometnih predpisov (CPP);

 1. preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) pred komisijo izpitnega centra, če je od preteklega opravljanja preizkusa preteklo več kot 3 leta;

 1. praktično usposabljanje (vožnja);

 2. izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.

Vozila kategorije B+E – skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja B+E kategorije:

 1. dopolnjena starost 18 let (z usposabljanjem lahko kandidat prične 6 mesecev pred zahtevano starostjo);

 2. opravljen zdravniški pregled in pridobljeno zdravniško spričevalo (opravite ga lahko pri zdravniku medicine dela; veljavnost 3 leta);

 3. tečaj cestno prometnih predpisov (CPP);

 4. preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) pred komisijo izpitnega centra (veljavnost 3 leta);

 5. praktično usposabljanje (vožnja);

 6. izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.

Koda 96 – Motorno vozilo kategorije B+E, smejo voziti tudi imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, vendar ne presega 4.250 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil, če opravi praktični del vozniškega izpita s tako skupino vozil.

Vozila kategorije C+E – skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja C+E kategorije:

 1. dopolnjena starost 21 let

 2. opravljen zdravniški pregled in pridobljeno zdravniško spričevalo (opravite ga lahko pri zdravniku medicine dela; veljavnost 3 leta);

 3. tečaj cestno prometnih predpisov (CPP);

 4. preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) pred komisijo izpitnega centra (veljavnost 3 leta);

 5. praktično usposabljanje (vožnja);

 6. izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.

Vozila kategorije C1+E – vozila, sestavljena iz vlečnega vozila kategorije C1, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in največja dovoljena masa te skupine vozil ne presega 12.000 kg. V to kategorijo spadajo tudi skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 3.500 kg in največja dovoljena masa te skupine vozil ne presega 12.000 kg in v obeh primerih taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja C1+E kategorije:

 1. dopolnjena starost 18 let;

 2. opravljen zdravniški pregled in pridobljeno zdravniško spričevalo (opravite ga lahko pri zdravniku medicine dela; veljavnost 3 leta);

 3. tečaj cestno prometnih predpisov (CPP);

 4. preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) pred komisijo izpitnega centra (veljavnost 3 leta);

 5. praktično usposabljanje (vožnja);

 6. izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.

Vozila kategorije D+E – vozila, sestavljena iz vlečnega vozila kategorije D in priklopnega vozila, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg, in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja D+E kategorije:

 1. dopolnjena starost 24 let;

 1. opravljen zdravniški pregled in pridobljeno zdravniško spričevalo (opravite ga lahko pri zdravniku medicine dela; veljavnost 3 leta);

 1. tečaj cestno prometnih predpisov (CPP);

 1. preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) pred komisijo izpitnega centra (veljavnost 3 leta);

 1. praktično usposabljanje (vožnja);

 2. izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.

Vozila kategorije D1+E – vozila, sestavljena iz vlečnega vozila kategorije D1 in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja D1+E kategorije:

 1. dopolnjena starost 21 let;

 1. opravljen zdravniški pregled in pridobljeno zdravniško spričevalo (opravite ga lahko pri zdravniku medicine dela; veljavnost 3 leta);

 1. tečaj cestno prometnih predpisov (CPP);

 2. preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) pred komisijo izpitnega centra;

 3. praktično usposabljanje (vožnja);

 1. izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.

Vozila kategorije B+E – skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Osnovni pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja B+E kategorije:

 1. dopolnjena starost 18 let (z usposabljanjem lahko kandidat prične 6 mesecev pred zahtevano starostjo);

 1. opravljen zdravniški pregled in pridobljeno zdravniško spričevalo (opravite ga lahko pri zdravniku medicine dela; veljavnost 3 leta);

 1. tečaj cestno prometnih predpisov (CPP);

 1. preizkus znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP) pred komisijo izpitnega centra (veljavnost 3 leta);

 1. praktično usposabljanje (vožnja);

 1. izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.

Koda 96 – Motorno vozilo kategorije B+E, smejo voziti tudi imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, vendar ne presega 4.250 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil, če opravi praktični del vozniškega izpita s tako skupino vozil.

Kodeks etike v šolah vožnje

Na podlagi 14. člena Ustanovnega akta Sekcije avtošol pri GZS-Podjetniško trgovski zbornici so članice Sekcije avtošol na ustanovnem zboru dne 10.11.1999 sprejele Kodeks etike in morale in ga na zboru dne 20.1.2009 in dne 22.11.2011 dopolnile. Članice Združenje šol vožnje Slovenije so ga dne 06.12.2013 spremenile in dopolnile, tako da se v prečiščenem besedilu glasi:

KODEKS ETIKE V ŠOLAH VOŽNJE

1.      člen

Združenje šol vožnje, ki deluje v okviru Podjetniško trgovske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije, določa sledeči Kodeks etike v šolah vožnje pri izvajanju dejavnosti za:

 • pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki v skladu z veljavnimi predpisi, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko, opravljajo dejavnost šol vožnje (v nadaljevanju šole vožnje).

 • za fizične osebe, ki delujejo v okviru šol vožnje in za druge udeležence v dejavnosti šol vožnje.

2.      člen

Šola vožnje si mora v pozitivnem smislu, po svojih najboljših močeh prizadevati in delovati tako da:

1.  deluje v skladu s poslovno etiko in moralo, na naslednjih načelih:

 • Odnosi med šolo vožnje in uporabniki storitev morajo temeljiti na medsebojnem spoštovanju, strpnosti, iskrenosti, spoštovanju osebnosti in dostojanstva ter zaupanju.

 • Izključevati morajo podcenjevanje, poniževanje, zapostavljanje in podobno.

 • Dosledno spoštuje pisno ali ustno dogovorjene ponudbene ali pogodbene obveznosti do poslovnih partnerjev, ob upoštevanju načel dobrih poslovnih običajev.

 • V odnosih do drugih, konkurenčnih šol vožnje, tako članic kot nečlanic združenja, je korektna in o njih in njihovih članih ne širi škodljivih ali neresničnih informacij.

 • Pri svojem poslovanju upošteva strokovne normative o minimalnih ekonomsko utemeljenih tarifnih postavkah za opravljanje storitev na podlagi predpisanih kriterijev.

 • Do svojih poslovnih partnerjev, dobaviteljev in uslužbencev ravna pošteno, v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

 • S svojim zgledom in delovanjem skrbi za ugled združenja.

2.   Šole vožnje se bodo vzdržale vseh ravnanj, ki pomenijo nelojalno konkurenco. Nelojalna konkurenca je vsako dejanje  šole vožnje pri nastopanju na trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s katerim se povzroči ali utegne povzročiti  škoda drugim šolam vožnje, zlasti pa:

 • ekonomsko neutemeljeno ponujanje cen storitev z namenom pridobivanja poslov in izločanja drugih šol vožnje s trga;

 • obljubljanje brezplačnih storitev strankam z namenom pridobivanja poslov;

 • reklamiranje, oglaševanje ali ponujanje storitev z navajanjem neresničnih podatkov ali podatkov in izrazov, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo na trgu, ali z zlorabo izrabiti nepoučenost ali lahkovernost strank;

 • reklamiranje, oglaševanje ali ponujanje storitev z navajanjem podatkov ali uporabo izrazov, s katerimi se izkorišča ugled druge šole vožnje ali njenih storitev oziroma ocenjuje, podcenjuje ali omalovažuje druge šole vožnje ali njene storitve;

 • pridobivanje strank z dajanjem ali obljubljanjem nagrad ali kakšne druge premoženjske koristi ali ugodnosti, ki po vrednosti občutneje presega vrednost storitve;

 • protipravno pridobivanje poslovne skrivnosti druge šole vožnje ali neupravičeno izkoriščanje zaupane poslovne tajnosti druge šole vožnje;

3.  V skladu s svojimi zmožnostmi sodeluje pri širjenju prometne kulture v kraju delovanja, predvsem pa z SPV, društvi zavodi in ostalimi organizacijami skrbi za  večjo varnost v cestnem prometu.

4.  Pri svojem delu spoštuje ustanovni akt in ostale akte, ki določajo delovanje združenja, aktivno sodeluje pri njenem delu in spoštuje sklepe organov združenja.

5.    Od svojih uslužbencev, učiteljev vožnje in učiteljev predpisov o varnosti cestnega  prometa zahteva dosledno spoštovanje in izvajanje predpisanih strokovnih vsebin izobraževanja, vodenja evidenc in druge, z zakonom zahtevane dokumentacije.

6.  Omogoča in skrbi za strokovno izpopolnjevanje svojega kadra.

7.   Vse šole vožnje, ki bi želele poudariti zavezanost k temu Kodeksu, lahko  sprejmejo izjavo o zavezi k spoštovanju Kodeksa na posebnem obrazcu, ki ga sprejme izvršilni odbor Združenja šol vožnje Slovenije.

8.   Družbe članice Združenja šol vožnje Slovenije, ki podajo izjavo iz prejšnje točke, prejmejo posebno potrdilo združenja. Združenje letno ažurira potrdila, tako da  šolam vožnje, ki so sprejele izjavo v skladu s prejšnjo točko, pošlje posebne  nalepke z aktualno letnico, za katero potrdilo velja.

9.   Seznam šol vožnje, ki so sprejele izjavo iz prejšnje točke  tega Kodeksa, vodi in ažurira strokovna služba PTZ GZS. Seznam se objavi na spletnih straneh  združenja.

10.  Šolo vožnje, ki ji je s strani komisije Združenja šol vožnje Slovenije izrečen ukrep zaradi kršitve Kodeksa, Izvršilni odbor izloči s  seznama iz prejšnje točke. Šola vožnje ima pravico ponovno podati izjavo o zavezi k spoštovanju tega Kodeksa po enem letu od izločitve s seznama.

3.      člen

Kršenje določil tega kodeksa etike in morale je disciplinski prekršek in kot tak podvržen disciplinski odgovornosti članice. Kršitve se obravnavajo v skladu z disciplinskim pravilnikom združenja, ki je eden izmed aktov združenja.

4.      člen

Ta kodeks etike v šolah vožnje začne veljati z dnem sprejema. S sprejemom tega kodeksa preneha veljati Kodeks etike in morale, ki je bil sprejet na ustanovnem zboru Sekcije avtošol z dne 10.11.1999.